304 Language School

Chinese: HSK1

เนื้อหาหลักของคอร์ส

ลงทะเบียนวันนี้

Course Details

เกี่ยวกับคอร์ส

คอร์สเรียนภาษาจีน เพื่อการใช้ในปูพื้นฐานเพื่อสร้างความมั่นใจในการสื่อสาร เน้นเนื้อหาที่ใช้ในชีวิตประจำวัน โดยผู้เรียนสามารถออกแบบคอร์สเรียนได้ตามความต้องการของผู้เรียน

Featured

ค้นหาคอร์สที่ใช่สำหรับคุณ

เรามีบริการวัดระดับภาษา ให้คำปรึกษา