304 Language School

ALL COURSES​

English for Corporations (CLE)

คอร์สภาษาอังกฤษเพื่อการใช้ในองค์กร ที่มุ้งเน้นสร้างให้คุณเป็นผู้นำ ที่มุ่งกับการฝึกฝนเพื่อนำไปใช้ในสถานะการจริง และสร้างความเป็นผู้นำในตัวคุณ

English for Adults (ALE)

คอร์สภาษาอังกฤษสำหรับผู้ใหญ่เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน เน้นไปที่เนื้อหาที่เหมาะสมกับการใช้ชีวิตประจำวัน 

Young Lerner English (YLE)

คอร์สภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก และวัยรุ่น ภายใต้มาตรฐานของ CEFR 

TOEIC Course

เรียนสด ติวเข้ม !!! การันต์ตีคะแนน 550​ +

Japanese Course

คอร์สภาษาญี่ปุ่น ภายใต้มาตรฐาน JLPT

Chinese Course

คอร์สภาษาจีน ภายใต้มาตราฐาน HSK

Thai Language For Foreigner

คอร์สภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ