304 Language School

Adult Learners English

คอร์สภาษาอังกฤษสำหรับผู้ใหญ่

คอร์สภาษาอังกฤษ มาตรฐานสากล

CEFR Standard

คอร์สภาษาอังกฤษสำหรับผู้ใหญ่                                                   มาตรฐาน CEFR  เพื่อให้ผู้เรียนมีความมั่นใจในการเรียนรู้ควบคู่กับมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับระดับโลก โดยเริ่มต้นจากระดับ Pre A1, A1, A2, B1  โดยผู้เรียนจะได้พัฒนาทักษะทางภาษาพร้อมกับความมั่นใจในการสื่อสารที่มากขึ้น

Beginner - Pre A1

(60 ชั่วโมง)

คอร์สภาษาอังกฤษ สำหรับปูพื้นฐาน เหมาะกับผู้ที่เริ่มเรียน โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มความมั่นใจ และทักษะพื้นฐานในการสื่อสารให้กับผู้เรียน

Beginner - A1

(60 ชั่วโมง)

คอร์สภาษาอังกฤษระดับเริ่มต้น มุ่งเน้นทักษะการสื่อสารทั่วไป รวมถึงคำศัพท์ ให้ผู้เรียนสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

Elementary - A2

Business Coaching (90 ชั่วโมง)

คอร์สภาษาอังกฤษระดับกลาง ที่เน้นไปยังทักษะการสื่อสารทั่วไป  การพูด และการฟัง ที่มีความซับซ้อนมากขึ้น ทำให้ผู้เรียนสามารถเอาตัวรอดในสถานะการจริงได้ เช่น การไปท่องเที่ยวในต่างประเทศ

Intermediate - B1

Business Coaching (90 ชั่วโมง)

คอร์สภาษาอังกฤษระดับกลาง เนื้อหาจะมีความเป็นทางการมากขึ้น ประกอบกับรูปแบบของของประโยคที่มีความซับซ้อนมากขึ้น จึงทำให้ผู้เรียนในระดับนี้ มีทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน เบื้องต้นสำหร้บการทำงานในองค์กร

ค้นหาคอร์สที่ใช่สำหรับคุณ

เรามีบริการวัดระดับภาษา ให้คำปรึกษา