304 Language School

Japanese Courses

คอร์สภาษาญี่ปุ่น

คอร์สภาษาญี่ปุ่น มาตราฐานสากล

คอร์สภาษาญี่ปุ่นทั้งหมด 5 ระดับ สอดคล้องกับมาตรฐาน JLPT เพื่อให้ผู้เรียนมีความมั่นใจในการเรียนควบคู่กับมาตราฐานที่ได้รับการยอทรับระดับโลก ทำให้ผู้เรียนมีทักษะและความรู้ที่เหมาะสมสำหรับนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน 

Japanese N5

(60 ชั่วโมง)

คอร์สภาษาญี่ปุ่นสำหรับผู้เรียนที่ไม่มีพื้นฐาน ปูพื้นฐานตัวอักษร Hiragana, Katakana, Kanji จำนวน 100 คำ  และไวยากรณ์เบื่องต้นสำหรับการสนทนา

Japanese N4

(60 ชั่วโมง)

คอร์สภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น พัฒนาการทักษะการอ่าน การเขียนบทความมากขึ้น และได้ Kanji จำนวน 300 คำ

Japanese N3

(60 ชั่วโมง)

คอร์สภาษาญี่ปุ่นสำหรับผู้ที่สามารถสื่อสาร เข้าใจบทความ เนื้อหา ได้ใกล้เคียงเจ้าของภาษา และสามารถใช้ภาษาญี่ปุ่นสำหรับองค์กรได้  และได้ Kanji จำนวน 650 คำ

ค้นหาคอร์สที่ใช่สำหรับคุณ

เรามีบริการวัดระดับภาษา ให้คำปรึกษา